+420 724 509 287
[email protected]

Dotace z programu Karlovarského kraje

Tradiční poutě Karlovarského kraje konané v Ostrově
Dotace z programu Karlovarského kraje – Odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu ve výši 80 000 Kč.
Hudební a divadelní vystoupení – spolupráce s lokálními umělci a řemeslníky v rámci akcí Klášterní slavnosti a Michaelská pouť. Jedná se o dvě významné každoročně se konající kulturní akce propojující světskou a duchovní tématiku.

Příprava expozice Kaple sv. Anny v Posvátném okrsku v Ostrově
Dotace z programu Karlovarského kraje – Odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu ve výši 150 000 Kč
Příprava pro realizaci výstavní expozice Kaple sv. Anny v Posvátném okrsku v Ostrově. Bude se
zabývat tematikou rodu Sasko-Lauenburských, pohřebnictví, pandemií a smrti a tomu, jak lidé k těmto tématům historicky přistupovali. Příprava výstavního libreta, architektonická koncepce expozice, koncepce grafických výstupů a produkce celého projektu.

Podpora řemeslné a zážitkové turistiky v Ostrově
Dotace z programu Karlovarského kraje – Odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu ve výši 90 000 Kč
Realizace rozvojových, řemeslných a kreativních workshopů doplněné otevřenými ateliéry. Vytvoření
propagačních materiálů k tradičním krušnohorským řemeslům. Burza kreativního materiálu.

Filmová laboratoř při Festivalu Oty Hofmana
Dotace z programu Karlovarského kraje – Odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu ve výši 100 000 Kč
Realizace filmové laboratoře rozvíjející schopnosti studentů v oblasti audiovizuální tvorby. Posílení
jejich vztahu k těmto aktivitám a pomocí profesionálů z oboru a dostupné techniky vychovávat v kraji
novou generaci audiovizuálních tvůrců. Úhrada honorářů pro lektory a pořízení technického vybavení.

54. Dětský filmový a televizní festival Oty Hofmana v Ostrově
Dotace z programu Karlovarského kraje – Odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu ve výši 250 000 Kč
Pokrytí části nákladů na 54.ročník Dětského filmového a televizního festivalu Oty Hofmana. Jedná se o významnou, tradiční, kulturní akci s 50ti letou tradicí, která je svým zaměřením a obsahem jedinečná nejen v KK ale i v ČR.

Dotace ze státního rozpočtu ČR – Ministerstvo kultury

Dětský filmový a televizní festival Oty Hofmana v Ostrově – mezigenerační filmová laboratoř
Dotace ze státního rozpočtu ČR – Ministerstvo kultury
– z programu Kulturní aktivity ve výši 100 000 Kč
Podpora veřejných kulturních služeb v oblasti audiovize a médií. Pokrytí nákladů na propagaci a půjčovné filmů na 54.ročník Dětského filmového a televizního festivalu Oty Hofmana.