+420 724 509 287
[email protected]

Dům kultury v Ostrově – Vybudování kulturního a kreativního centra (KKCO)

Cílem realizace projektu je vytvoření kulturně kreativního centra se zaměřením na divadlo, hudbu, kino, kreativní virtuální realitu a ostatní kulturní činnosti v objektu Domu kultury, který je od roku 1954 let tradičním místem společenského života v Ostrově.

Rekonstrukcí prostor dojde k vytvoření kvalitního a moderního zázemí pro všechny žánry – divadlo, kino, společenské kulturní akce, hudební zkušebny, učebny, nahrávací studio, prostor pro hudební workshopy a semináře. Stávající sály a přidružené prostory budou rekonstruovány včetně potřebných technologií tak, aby nabídly prostor pro kvalitní produkci a představení pro veřejnost. Stavebním kamenem pro skutečné naplnění cíle je následná spolupráce s různými partnery, kteří nabídnou kulturní, vzdělávací i společenskou náplň ve jmenovaných oblastech a žánrech prostřednictvím konaných aktivit v prostorách Domu kultury s celorepublikovým dopadem.

Cílem rekonstrukce je vytvoření zázemí pro:

 Projekt je součástí plánovaného cíle, jehož filozofií je vytvoření fungujícího společenství kulturně kreativních center různého zaměření se spádovou oblastí celého Karlovarského kraje.

Harmonogram realizace projektu:

Spolupráce s dalšími subjekty

Smluvní spolupráce v rámci naplnění provozních aktivit KKCO je navázána mezi Městem Ostrov a bude spolupracovat na provozní část projektu a následujícími 8 subjekty:

 Žadatelem projektu Město Ostrov. Realizací projektu, tj. provádění investice včetně financování je zajištěno Městem Ostrov, následný provoz Kulturně kreativního centra bude zajišťovat , p. o. DK Ostrov.

………………………………………………………….

 Doba realizace projektu: 09/2022 – 08/2025

Poskytovatel dotace: Ministerstvo kultury
Investor: Město Ostrov

Projekt „Dům kultury v Ostrově – Vybudování kulturního a kreativního centra (KKCO)“ reg.č. 0231000029 je spolufinancován Evropskou unií.


Dotace z programu Karlovarského kraje

Tradiční poutě Karlovarského kraje konané v Ostrově
Dotace z programu Karlovarského kraje – Odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu ve výši 80 000 Kč.
Hudební a divadelní vystoupení – spolupráce s lokálními umělci a řemeslníky v rámci akcí Klášterní slavnosti a Michaelská pouť. Jedná se o dvě významné každoročně se konající kulturní akce propojující světskou a duchovní tématiku.

Příprava expozice Kaple sv. Anny v Posvátném okrsku v Ostrově
Dotace z programu Karlovarského kraje – Odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu ve výši 150 000 Kč
Příprava pro realizaci výstavní expozice Kaple sv. Anny v Posvátném okrsku v Ostrově. Bude se
zabývat tematikou rodu Sasko-Lauenburských, pohřebnictví, pandemií a smrti a tomu, jak lidé k těmto tématům historicky přistupovali. Příprava výstavního libreta, architektonická koncepce expozice, koncepce grafických výstupů a produkce celého projektu.

Podpora řemeslné a zážitkové turistiky v Ostrově
Dotace z programu Karlovarského kraje – Odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu ve výši 90 000 Kč
Realizace rozvojových, řemeslných a kreativních workshopů doplněné otevřenými ateliéry. Vytvoření
propagačních materiálů k tradičním krušnohorským řemeslům. Burza kreativního materiálu.

Filmová laboratoř při Festivalu Oty Hofmana
Dotace z programu Karlovarského kraje – Odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu ve výši 100 000 Kč
Realizace filmové laboratoře rozvíjející schopnosti studentů v oblasti audiovizuální tvorby. Posílení
jejich vztahu k těmto aktivitám a pomocí profesionálů z oboru a dostupné techniky vychovávat v kraji
novou generaci audiovizuálních tvůrců. Úhrada honorářů pro lektory a pořízení technického vybavení.