+420 724 509 287
[email protected]

Dům kultury Ostrov, příspěvková organizace

Sídlo: Mírové náměstí 733, 363 01  Ostrov, Karlovarský kraj
Tel.: +420 725 544 007 / sekretariát /
E-mail: [email protected]
Datová schránka: 22dn3v6
IČ: 00520136
Bankovní spojení: Komerční banka č. ú. 172 39 341 / 0100

Dům kultury Ostrov, příspěvková organizace, jakožto povinný subjekt, zveřejňuje informaci, jak postupovat v případě oznámení fyzické osoby obsahující informace o možném protiprávním jednání, které má znaky trestného činu nebo přestupku nebo porušuje právní předpis nebo předpis Evropské unie, o jehož spáchání se oznamovatel dozvěděl v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností.

Přijetí oznámení od oznamovatele protiprávního jednání je v rámci vnitřního oznamovacího systému svěřeno výlučně příslušné osobě. Dům kultury Ostrov, příspěvková organizace určila příslušnou osobou interního auditora Městského úřadu Ostrov.  

 Příjem oznámení probíhá:

písemně elektronicky – [email protected]
písemně v listinné podobě –   Michal Blafka (interní auditor) Město Ostrov, Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov. Nutno označit „Neotvírat“
ústně osobně –   Městský úřad Ostrov, kancelář č. 202, Jáchymovská, 363 01 Ostrov
ústně telefonicky – 354 224 861, 723 852 290

Příslušná osoba je vázána mlčenlivostí, a to i vůči povinnému subjektu. K oznámením a jejich obsahu nebude mít přístup nikdo jiný než příslušná osoba. Oznámení lze též podat Ministerstvu spravedlnosti ČR.

Příjem oznámení probíhá:

viz https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/


Kdo jsme a co děláme

Naše organizace  se jmenuje Dům kultury Ostrov a jsme příspěvkovou organizací Města Ostrov. Spravujeme tři objekty, kde se můžete bavit i rozvíjet: Dům kultury Ostrov, Starou radnici a Klášterní areál. Každý objekt je jedinečný a stojí za to v něm nějakou tu akci zažít. Jsme tu proto, aby v Ostrově bylo živo.

Jiří Netrh- osoba pověřená vedením, e-mail: [email protected]
Propojuje nás s Městem Ostrov.

Monika Bínová- sekretariát, produkční kina, e-mail: [email protected]
Monika rozumí naší agendě. Má absolutní přehled o dokumentech, které všichni produkujeme. Je milá a není nic, co by nedokázala zajistit a zařídit. Monika žije i naším kinem. Vybírá a nasazuje filmy, které pak promítáme v kině. Řeší vše kolem provozu kina.

Monika Lisá- účetní a zástupce ředitele, e-mail: [email protected]
Monika řeší všechny faktury, smlouvy, objednávky tak, aby byly správně. Má s námi hodně práce, ale je trpělivá.

Tereza Ferencová- ekonom, e-mail: [email protected]
Tereza nás drží zkrátka. Má přehled o našich příjmech a výdajích. Ví, kdy se rozšoupnout a kdy naopak zabrzdit.

Ilona Hálová- produkční, e-mail: [email protected]
Ilona realizuje akce, které se věnují populární hudbě, talk show, akce pro širokou veřejnost. Každoročně realizuje: Den pro Ostrov, koncerty v parku, Rozsvícení vánočního stromu ad.

Iva Florianová- produkční, e-mail: [email protected]
Iva realizuje dětské pořady, akce zaměřené na osobní rozvoj, koncerty. Každoročně realizuje: Klášterní slavnosti, workshopy zaměřené na zdravý životní styl ad.

Markéta Jeništová- produkční, e-mail: [email protected]
Markéta realizuje divadelní představení a spoluorganizuje akce jako je Den pro Ostrov, koncerty v parku ad.

Zuzana Janecká- produkční, vedoucí Staré radnice, e-mail: [email protected]
Zuzana realizuje výstavy, komunitní akce a workshopy, akce pro širokou veřejnost. Každoročně realizuje Michaelskou pouť. Zuzana řeší vše kolem Staré radnice.

Kateřina Riegrová- referent galerie Podhoubí, e-mail:podhoubí@dk-ostrov.cz
Komunikuje s místními umělci i amatéry, kteří v galerii prodávají nebo vystavují svou tvorbu. Realizuje komunitní akce v galerii.

Jaroslava Uremovič Jůnková- vedoucí Klášterního areálu Ostrov, e-mail: [email protected]
Jaroslava řeší vše kolem Klášterního areálu Ostrov. Občas si ráda zrealizuje nějakou akci.

Nikola Dosedělová- vedoucí TIC Domu kultury Ostrov, [email protected]
Nikola je naše hlavní spojka ve styku se zákazníky. Řeší vše kolem prodeje akcí a vede tým infocentra.

Martina Novotná- propagace, e-mail: [email protected]
Martina dává našim akcím tvář, šíří je mezi veřejnost a je to takové naše propojení s opravdovým světem. Spravuje webové stránky, sociální sítě, píše články ad. Řeší vizuální identitu organizace.

Kateřina Vlčková- obchodní referent, e-mail: [email protected]
Kateřina prodává a realizuje služby. Není nápad, který by s vámi neprobrala. Služby: inzerce Ostrovského měsíčníku, výlep plakátů, pronájem prostor.

Romana Světlíková- administrativní referent, e-mail: [email protected]
Romana se vyzná v projektech.  Umí najít, připravit, koordinovat a vykázat dotace. Ví přesně, kde mají věci v organizaci své místo.

Martin Zima- správce budov, e-mail: [email protected]
Martin spravuje, opravuje a domýšlí vše, co si tým vymyslí.

Bohumil Havelka- technik, zvukař
Bohumil dává našim akcím zvuk, zajišťuje technickou část u našich akcí. Pečuje o naše technická zařízení.

David Ublanič- technik, osvětlovač, IT
David dává našim akcím světlo i zvuk, zajišťuje technickou část u našich akcí.