+420 724 509 287
[email protected]

Naše organizace  se jmenuje Dům kultury Ostrov a jsme příspěvkovou organizací Města Ostrov. Spravujeme tři objekty, kde se můžete bavit i rozvíjet: Dům kultury Ostrov, Starou radnici a Klášterní areál Ostrov. Každý objekt je jedinečný a stojí za to v něm nějakou tu akci zažít. Jsme tu proto, aby v Ostrově bylo živo.
Jsme vydavateli Ostrovského měsíčníku. Všechny potřebné informace k jeho vydávání, zasílání příspěvků a objednávání inzerce, najdete ZDE


Dům kultury Ostrov, příspěvková organizace

Sídlo: Mírové náměstí 733, 363 01  Ostrov, Karlovarský kraj
Tel.: +420 725 544 007 / sekretariát /
E-mail: [email protected]
Datová schránka: 22dn3v6
IČ: 00520136
Bankovní spojení: Komerční banka č. ú. 172 39 341 / 0100

Dům kultury Ostrov, příspěvková organizace, jakožto povinný subjekt, zveřejňuje informaci, jak postupovat v případě oznámení fyzické osoby obsahující informace o možném protiprávním jednání, které má znaky trestného činu nebo přestupku nebo porušuje právní předpis nebo předpis Evropské unie, o jehož spáchání se oznamovatel dozvěděl v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností.

Přijetí oznámení od oznamovatele protiprávního jednání je v rámci vnitřního oznamovacího systému svěřeno výlučně příslušné osobě. Dům kultury Ostrov, příspěvková organizace určila příslušnou osobou interního auditora Městského úřadu Ostrov.  

Příjem oznámení probíhá:

Příslušná osoba je vázána mlčenlivostí, a to i vůči povinnému subjektu. K oznámením a jejich obsahu nebude mít přístup nikdo jiný než příslušná osoba. Oznámení lze též podat Ministerstvu spravedlnosti ČR.

Příjem oznámení probíhá > Zabezpečený formulář pro učinění oznámení 


ZÁKON 106/ 1999 O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM
Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie a upravuje pravidla pro poskytování informací a dále upravuje podmínky práva svobodného přístupu k těmto informacím.

SOUBORY KE STAŽENÍ >
Sazebník úhrad za poskytování informací 
Žádost o poskytnutí informací ze dne 28. 5. 2023
Žádost o poskytnutí informací ze dne 16. 6. 2023
Žádost o poskytnutí informaci ze dne 11. 6. 2023   + příloha

 


OBECNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽÍ DKO NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH

Soutěžte s námi na sociálních sítích. Zde si můžete přečíst obecná soutěžní pravidla pro sociální sítě Facebook a Instagram > Obecná pravidla soutěží DKO na sociálních sítí