+420 724 509 287
[email protected]
DŮM KULTURY OSTROV - Klášterní areál Ostrov

Pro svůj svatební obřad v Klášterním areálu si můžete vybrat jedinečné barokní prostory: kostel Zvěstování panny Marie a kapli Panny Marie Einsiedelnské.
Pronájem prostor Klášterního areálu za účelem svatebního obřadu lze provést až po rezervaci termínu obřadu na matrice MÚ Ostrov. Vzhledem k tomu, že Klášterní areál není veden jako řádná oddací síň, správní poplatek MÚ za obřad činí 1.000 Kč.

DŮM KULTURY OSTROV - Stará radnice

Svatební obřady na Staré radnici
Svatební obřad v tradičním prostoru obřadní síně goticko-renesanční budovy Staré radnice. Svůj svatební den si vyberte bezplatně ve stanovené dny. Pokud máte pro svůj svatební den vybraný jiný termín, správní poplatek MÚ za obřad činí 1.000 Kč.