+420 724 509 287
[email protected]

Využijte až 25 výlepových ploch v Ostrově pro výlep plakátů formátu A3-A1. Výlep probíhá pravidelně každý týden v pondělí. Vytištěné plakáty je třeba doručit s dostatečným předstihem, nejpozději 3 dny předem. Plakáty o velikosti A3 je možné vytisknout v Domě kultury Ostrov.

Máme spoustu místa pro vaše nápady, setkání i jinou zábavu, kterou plánujete.
Máme tři budovy: Dům kultury Ostrov, Starou radnici a celý Klášterní areál, kde můžete uspořádat pracovní meetingy, workshopy, představení, koncerty, výstavy. V Domě kultury Ostrov můžete uspořádat plesy i ty maturitní, máme nahrávací studio, zkušebny i sdílený fotoateliér. Před Domem kultury je velké Mírové náměstí, které se svolením městského úřadu můžete do svých akcí a aktivit zapojit.
Netroufáte si na to sami? Pomůžeme vám. Máme spoustu zkušeností, možností, kontaktů, techniky a nástrojů, o které se s vámi podělíme nebo je zapůjčíme.

Inzerovat vaše služby, akce můžete v Ostrovském měsíčníku, který vychází 12x do roka. Měsíčník je zdarma dodáván do každé domácnosti v Ostrově. Ostrovský měsíčník vychází pravidelně každý měsíc v nákladu 8 700 kusů. Registrační značka: MK ČR E 16035