+420 724 509 287
[email protected]

Obecná pravidla soutěží DKO na sociálních sítí

Soutěžte s námi na sociálních sítích. Zde si můžete přečíst obecná soutěžní pravidla pro sociální sítě Facebook a Instagram.

Pořadatelem soutěží na Facebookových stránkách a Instagramu je organizace Dům kultury Ostrov, příspěvková organizace Města Ostrova. Sídlo: Mírové nám. 733, 363 01 Ostrov (dále jen jako „Pořadatel“).

Žádná ze soutěží inzerovaných na Facebookových stránkách pořadatele není žádným způsobem sponzorována, podporována ani spravována společností Facebook, nijak s ní nesouvisí, a tudíž za ni firma Facebook nenese žádnou odpovědnost.

Soutěže se mohou zúčastnit osoby starší 15 let s trvalým pobytem v České republice. Do soutěže se nemohou zapojit zaměstnanci organizace Dům kultury Ostrov. Na výhry není právní nárok a nejsou soudně vymahatelné. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit podmínky či výhry soutěže i v jejím průběhu, nebo soutěž zcela zrušit bez náhrady.  Pořadatel si neukládá a neuchovává osobní údaje.

Pro zapojení do soutěže je nutné splnit podmínky, uvedené v textu konkrétního soutěžního příspěvku na stránce. Při nesplnění těchto podmínek může být účastník ze soutěže vyloučen.
Podmínkami účasti v soutěži může být: připojení komentáře k soutěžnímu příspěvku, „lajkování“ stránky či soutěžního příspěvku, případně „lajkování“ fotografií z galerie apod.
Pokud je podmínkou v soutěži zveřejnění komentáře u příspěvku, je do soutěže zařazen vždy pouze jeden komentář od jednoho uživatele. Případné další komentáře stejného účastníka soutěže nebudou do soutěže zařazeny.

Termín konání soutěže je vždy uveden v daném příspěvku. Termín ukončení je brán vždy jako “včetně”, soutěžit je tedy možno do půlnoci uvedeného data. Zařazení účastníků, kteří nedodrží termín ukončení soutěže, je zcela na zvážení pořadatele.
Mechanismus výběru výherců určuje pořadatel (Losování, výběr nejzajímavějších komentářů, fotografií atd…).
Vyhlášení výherců proběhne vždy do dvou pracovních dnů od ukončení soutěže, pokud není v soutěžním příspěvku uvedeno jinak. Jména výherců budou pořadatelem zveřejněna v komentáři u soutěžního příspěvku. Výherci budou informováni také ve zprávě na Facebooku (případně v odpovědi na jejich soutěžní komentář, pokud zasílání zpráv neumožňují).

Výhra je vždy předána v Infocentru Domu kultury Ostrov. Výhra není přenosná na jinou osobu.