+420 724 509 287
[email protected]

Klášterní areál Ostrov

Pro svůj svatební obřad v Klášterním areálu si můžete vybrat jedinečné barokní prostory: kostel Zvěstování panny Marie a kapli Panny Marie Einsiedelnské.
Pronájem prostor Klášterního areálu za účelem svatebního obřadu lze provést až po rezervaci termínu obřadu na matrice MÚ Ostrov. Vzhledem k tomu, že Klášterní areál není veden jako řádná oddací síň, správní poplatek MÚ za obřad činí 1.000 Kč.
Pronájem prostor v Klášterním areálu:
kostel Zvěstování Panny Marie 100 osob/ 2.200 Kč / obřad
Einsiedelnská kaple 20 osob / 1.100 Kč / obřad

Pronájem vám zprostředkuje naše obchodní oddělení. Obchodní referent sídlí v Domě kultury Ostrov: Mírové nám. 733, Ostrov u Karlových Varů.
Doporučujeme si s ním nejdříve sjednat schůzku, aby se vám mohl plně věnovat.
Kontakt: Kateřina Vlčková, tel.: 601 693 758, [email protected]