+420 724 509 287
[email protected]

Inzercev Ostrovském měsíčníku

Inzerovat vaše služby, akce můžete v Ostrovském měsíčníku, který vychází 12x do roka. Měsíčník je zdarma dodáván do každé domácnosti v Ostrově. Ostrovský měsíčník vychází pravidelně každý měsíc v nákladu 8 700 kusů. Registrační značka: MK ČR E 16035

ROZMĚRY INZERCE:
1 strana – 210 x 297 mm – 11 550 Kč
½ strany – 180 x 128 mm – 6 160 Kč
⅓ strany – 118 x 128 mm – 3 960 Kč
¼ strany – 180 x 63 mm – 3 080 Kč
⅙ strany – 118 x 63 mm – 1 980 Kč
⅙ strany – 57 x 128 mm – 1 980 Kč
1/12 strany – 57 x 63 mm – 990 Kč
SLEVY PŘI OPAKOVÁNÍ INZERCE:
5 % – 3 – 5 měsíců
8 % – 6 – 9 měsíců
12% – 10 – 12 měsíců

Reklamu vám zprostředkuje naše obchodní oddělení. Obchodní referent sídlí v Domě kultury Ostrov: Mírové nám. 733, Ostrov u Karlových Varů.
Kontakt: Kateřina Vlčková, tel.: 601 693 758, [email protected]